Registrering af sejl:

 

 

Folkebεd DEN _________

 

 

Deltager i DIF-DM i Skvulperup med fψlgende sejl:

(nummer pε NFIA-sejlknap (rψd))

 

 

Storsejl 1 nummer : ………………………………………………………...

 

Storsejl 2 nummer : ………………………………………………………...

 

Fok 1 nummer : …………………………………………………………….

 

Fok 2 nummer : …………………. ………………………………………

 

 

Underskrift rorsmand:………………………………………………………

 

 

 

Denne formular afleveres i forbindelse med registrering.